İş vaxtı : Bazar ertəsindən Şənbəyə - saat 9-dan 6-a qədər

Qol estetİkası

Qol estetikası nədir?

Müəllif: Plastik cərrah Elnur Mehrəli

Qol gərmə əməlİyyatı (Braxİoplastİka) nədİr?
Estetik əməliyyat sahələrindən biri də bazunun estetik əməliyyatıdır.Bazuda estetik problemlər əsas etibarilə yaşadolma və çəkinin çoxalıb-azalması iləəlaqədar olaraq orataya çıxan dəri boşalması və artıq piy yığılmalarıdır.Bu problemlər cərrahiyyə vasitəsilə həll edilə bilər.Bu bölgədəki sallanma və artıq piylər brakiplasti (artıqlıqların ortadan qaldırılması) və hər hansı bir toxumanın çıxarılmasına gərək qalmadan ancaq artıq olan piy toxmalarının vaakkumla çəkilməsi metoduna əsaslanan liposaksiya metodu ilə aradan qaldırılır.